Характеристика матеріалу 06ХН28МДТ

 

Марка : 06ХН28МДТ     (  інше позначення       0Х23Н28М3Д3Т     ЭИ943   )
Замінник: 03ХН28МДТ
Класифікація : Сплав корозійно-стійкий
Застосування: зварні конструкції, працюючі при температурах до 80 °С в сірчаній кислоті різних концентрацій, за винятком 55 %-ної оцтової і фосфорної кислот.
Зарубіжні аналоги: Відомі

 

Хімічний склад в % матеріалу  06ХН28МДТГОСТ   5632 – 72

Позначення:

Механічні властивості :
sв – Тимчасовий опір руйнуванню , [МПа]
sT – Границя пропорційності (границя плинності для залишкової деформації), [МПа]
d5 – Відносне подовження при розриві , [ % ]
y – Відносне звуження , [ % ]
KCU – Ударна в’язкість , [ кДж / м2]
HB – Твердість за Бринеллем , [МПа]
Фізичні властивості :
T – Температура, за якої отримані ці властивості , [Град]
E – Модуль пружності першого роду , [МПа]
a – Коефіцієнт температурного (лінійного) расширения (діапазон 20o – T ) , [1/Град]
l – Коефіциєнт теплопровідності (теплоємність матеріалу) , [Вт/(м·град)]
r – Густина матеріалу , [кг/м3]
C – Питома теплоємність матеріалу (діапазон 20o – T ), [Дж/(кг·град)]
R – Питомий електроопір, [Ом·м]
Зварюваність:
без обмежень – зварювання робиться без підігрівання та без подальшої термообробки
обмежено зварювана – зварювання можливе при підігріванні до 100-120 град. та подальшій термообробці
важкозварюваність – для отримання якісних зварних з’єднань потрібні додаткові операції: підігрівши до 200-300 град. при зварюванні, термообробка після зварювання – відпал


06ХН28МДТ – Сплав корозійно-стійкий
06ХН28МДТ – хімічний склад, механічні, фізичні і технологічні властивості, густина, твердість, застосування

Fe C Si Mn Ni S P Cr Mo Ti Cu
36.885 – 46.5 до   0.06 до   0.8 до   0.8 26 – 29 до   0.02 до   0.035 22 – 25 2.5 – 3 0.5 – 0.9 2.5 – 3.5

 

Технологічні властивості матеріалу 06ХН28МДТ .

        Зварюваність:     без обмежень.

 

Механічні властивості при Т=20oС матеріалу 06ХН28МДТ .

Сортамент Розмір Напр. sв sT d5 y KCU Термообр.
мм МПа МПа % % кДж / м2
Труби холоднодеформов., ГОСТ 9941-81     490   30      
Поковки, ГОСТ 25054-81     510 216 30-36 30-40    
Заготовка трубна     540 245 35 50 980 Гартування 1050 – 1080oC, вода,
Лист товстий, ГОСТ 7350-77     540 215 35     Гартування 950 – 1080oC,Охолодження вода,
Лист тонкий, ГОСТ 5582-75     540   35     Гартування 1050 – 1080oC,Охолодження вода,
Лист тонкий, ГОСТ 4986-79     550   13-25     Гартування 930 – 1050oC,Охолодження повітря,
    Твердість   06ХН28МДТ   ,     Поковки       ГОСТ 25054-81 HB 10 -1 = 200   МПа

 

Фізичні властивості матеріалу 06ХН28МДТ .

T E 10– 5 a 10 6 l r C R 10 9
Град МПа 1/Град Вт/(м·град) кг/м3 Дж/(кг·град) Ом·м
20     13 7960   750
100 1.91 10.9 13      
200 1.86 12.9 15      
300 1.79 13.6 17      
400 1.71 14.4        
500 1.61 14.9 22      
600 1.56 15.3 24      
700 1.51 16.8 25      
800 1.45 16.3 26      
900   16.8        
T E 10– 5 a 10 6 l r C R 10 9